Vui lòng đăng nhập trước để chơi trò chơi
MIỀN BẮC MIỀN TRUNG / MIỀN NAM
TÊN TRÒ CHƠI  KIỂU CƯỢC TỐI THIỂU CƯỢC TỐI ĐA TỈ LỆ TÊN TRÒ CHƠI  KIỂU CƯỢC TỐI THIỂU CƯỢC TỐI ĐA TỈ LỆ
BAO LÔ LÔ 2 SỐ  VND    27,000.00  VND   1,000,000.00 98.5 BAO LÔ LÔ 2 SỐ  VND    18,000.00  VND   1,000,000.00 98
LÔ 2 SỐ 1K  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 3.649 LÔ 2 SỐ 1K  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 5.445
LÔ 3 SỐ  VND    23,000.00  VND   1,000,000.00 960 LÔ 3 SỐ  VND    17,000.00  VND   1,000,000.00 960
LÔ 4 SỐ  VND    20,000.00  VND   1,000,000.00 8880 LÔ 4 SỐ  VND    16,000.00  VND   1,000,000.00 8880
ĐẦU ĐUÔI ĐẦU  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 9.8 ĐẦU ĐUÔI ĐẦU  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 9.8
ĐUÔI  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 9.8 ĐUÔI  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 9.8
ĐÁNH ĐỀ ĐỀ ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 99 ĐÁNH ĐỀ ĐỀ ĐẦU  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 98
ĐỀ ĐẦU ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 99 ĐỀ ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 98
ĐỀ GIẢI 7  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 98 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 98
GIẢI NHẤT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 98 LÔ XIÊN XIÊN 2  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 28
LÔ XIÊN XIÊN 2  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 16 XIÊN 3  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 150
XIÊN 3  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 65 XIÊN 4  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 750
XIÊN 4  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 180 3 CÀNG 3 CÀNG ĐẦU  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 960
3 CÀNG 3 CÀNG ĐẦU  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 960 3 CÀNG ĐUÔI  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 960
3 CÀNG ĐUÔI  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 960 3 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 960
3 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 960 LÔ TRƯỢT TRƯỢT XIÊN 4  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 1.8
LÔ TRƯỢT TRƯỢT XIÊN 4  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 2.3 TRƯỢT XIÊN 8  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 3.3
TRƯỢT XIÊN 8  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 8 TRƯỢT XIÊN 10  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 4.3
TRƯỢT XIÊN 10  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 12 4 CÀNG 4 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 8880
4 CÀNG 4 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000.00  VND   1,000,000.00 8880